Излезе новиот број на весникот Од нас за нас

Излезе новиот број на весникот Од нас за нас
По повод денот за стоп на насилството врз сексуалните работници, СТАР декемврискиот број од овој весник го посвети токму на овој ден. Истиот содржи информации за тоа што значи овој ден, и што претставува црвениот чадор како глобален симбол на сексуалната работа.

Овој број од весникот е малку од поопширен карактер и не содржи битни информации кои би требало да ги читаат само Сексуални работници. Превземете го весникот.