320 сервиси за сексуалните работнци во Европа

320 сервиси за сексуалните работнци во Европа

На 17-ти декември, датумот на кој се одбележува Меѓународниот ден на борбата против насилството врз сексуалните работници, беше пуштен во употреба веб сајтот www.services4sexworkers.eu кој содржи датабаза на сервиси достапни за сексуалните работници во 25 европски земји.

Вебсајтот е развиен од европската мрежа ТАМПЕР во која членуваат 26 организации во 25 земји од Европската унија, кои работат со сексуалните работници од 1993, и кои се залагаат за правата на сексуалните работници.

Сајтот им нуди информации на сексуалните, здравствените и социјалните работници за недискриминаторска поддршка која им е на расплагање.

Вебсајтот ќе биде дополнуван со информации во следните недели на повеќе јазици, и ќе содржи информации за законските рамки во повеќето земји.