Русија ги третира зависниците со ласери и карантин

Русија ги третира зависниците со ласери и карантин

Конфилкниот став на Русија во врска со растечката криза поврзана со употребата на дроги, критицизмот кон Запад од една страна, а пак молкот дома од друга страна, не допира до самиот проблем, но исто така и предизвика неупатени и опасни истражувања за решение.

Во Chelyabinsk, Државниот институт за ласерска хирургија ги превзема работите во свои раце. Во зградата од периодот на Советскиот сојуз, од почетокот на 2000-та година, директорот Arnold Kosel и неговите колеги имаат спроведено серија на експерименти врз зависници од дрога. Најпрво, прикачувале електроди на предната и задната страна на главите на пациентите, и во период од 24 часа им пуштале електрични шокови со низок интензитет, со надеж дека ќе го неутрализираат делот од мозочната поткора која е задолжена за зависното однесување. Експериметот се спроведувал во период од две години и низ него поминале 300 лица.

Потоа, Kosel ја продолжил својата работа употребувајќи ласери, најпрво на староци и кучиња, а потоа и на човечки суштества. Од 2001-та до 2004-та, докторот и неговиот тим дупчеле 5 милиметарски дупки во черепите на пациентите и со ласер гореле делови од нивниот мозок. Вкупно, 104 лица биле третирани на овој начин.„За жал, кога сакавме повторно да започнеме со спроведување на нашите експерименти, не успеавме да добиеме лиценца“ – вели  Kosel -  „полицијата додјде овде и не спречи да продолжиме со екпериметирањето. Тој вели дека голем број од зависниците биле „излекувани“ , не не беше јасно што тоа точно значи.

Во соседниот град Yekaterinburg, персоналот во една установа за третман ги затвора зависниците во ќелија која е обележана како карантин.

Sergei Adeyev, кој ја води кацеларијата за превенција од дрога и ХИВ во Chelyabinsk, ги сумираше ставовите на голем број на Руси во врска со зависниците од дрога: „често се вели дека сите треба да бидат соберени на едно место и да бидат опкружени со бодликава жица.“