Зајакнување, енкрипција, и безбедност: Заштита на нашите идентитети онлајн

Зајакнување, енкрипција, и безбедност: Заштита на нашите идентитети онлајн

Зајакнување, енкрипција, и безбедност: Заштита на нашите идентитети онлајн
Краток водич за дигитална безбедност на маргинализираните заедници.
За повеќе информации: www.securityinabox.org