(мк) Повик за учесници: Тренинг за унапредување на политичката репрезентација на ЛГБТИК+