(мк) ПОВИК за учество на работилница за ментално здравје на трансродови лица