Летна школа за ЛГБТКИ+ политичко лидерство и социјални промени во Северна Македонија

Летна школа за ЛГБТКИ+ политичко лидерство и социјални промени во Северна Македонија

  • Хелсиншкиот комитет и LGBTQ+ Victory Institute ги покануваат заинтересираните кандидати да се пријават за Летната школа за ЛГБТКИ+ политичко лидерство и социјални промени во Северна Македонија. Обуката ќе се одржи во Охрид од 12-ти до 19-ти август 2023 година. Преку оваа апликација можете да се регистрирате за присуство на Летната школа за ЛГБТКИ+ политичко лидерство и социјални промени во Северна Македонија. Рокот за регистрација завршува на 17-ти јули 2023 година во 23:59 часот по македонско време. Апликацијата не дозволува внесување на податоци подоцна. Морате да го пополните овој формулар во една сесија и со ист веб-прегледувач за да се загарантира примањето на информациите.

 

  • СтипендијаХелзиншкиот комитет и Институтот за победа на ЛГБТИ+ бараат лидери, по можност со следниот профил: • Член на ЛГБТИ+ популацијата. • Луѓе со јасна расположба и интерес за учество во идните изборни процеси во Северна Македонија. • Јасна спремност за развивање на политички активизам пред органите и политичките партии. • Лица со препознатливо лидерство и јасни врски со социјални и политички организации. • Ангажман за учество во сите активности на училиштето, истовремено и во лице и во виртуелно окружување. • Способност за читање и пишување на англиски јазик. • Особено ги поттикнуваме лесбиски и бисексуални жени, трансродни лица, интерсекс лица, ЛГБТИQ лица кои припаѓаат на етничките групи, лица кои живеат со ВИХ, лица со инвалидитет и било која друга малцинска група во ЛГБТИ+ популацијата да се пријават.
  • профили на учеснициХелсиншкиот комитет и LGBTQ+ Victory Institute бараат лидери, по можност oд следниве профили: • Член/ка на ЛГБТИ+ популацијата. • Луѓе со јасна визија и интерес за учество во идните изборни процеси во Северна Македонија. • Подготвеност за развивање на политички активизам пред власта и политичките партии. • Лица со препознаено лидерство и утврдени врски со социјалните и политички организации. • Ангажман за учество во сите активности на Школата, истовремено и во живо и онлајн. • Способност за читање и пишување на англиски јазик. • Особено ги охрабруваме лезбејките и бисексуалните жени, трансродовите лица, интерсекс лицата, ЛГБТИК лицата кои припаѓаат на етничките групи, лица кои живеат со ХИВ, лицата со попреченост и било која друга малцинска група во рамки на ЛГБТИ+ заедницата да се пријават.

Апликацијата видете ја на следниот линк