(мк) Оглас за ангажирање на тренери и ментори за одржливост на сервиси за бесплатна правна помош