(мк) Безбедниот абортус е основна здравствена заштита – и точка!