(мк) Зајакнување на улогата на КСЗД во промоцијата и заштитата на човековите права