(мк) ООН: Државата треба да ги обесштети Ромките кои биле одбиени да изберат матичен гинеколог