БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СОФТВЕР

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СОФТВЕР

Коалиција „сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“ – МАРГИНИ со поддршка на Kvinna till Kvinna, го спроведува проектот: „Модел училшта за спречување на родово-засновано насилство“. Во рамките на овој проект планирани се активности за зајакнување на капацитетите на организацијата. Предвидена е изработка на софтвер со база на податоци за документирање на случаи на повреда на правата на маргинализираните заедници.

Ве покануваме да ги доставите вашите понуди најдоцна до 30.11.2020 година, до 17.00 часот по елетронски пат на електронската адреса: koalicijaszpmz@gmail.com

Целосното барање е достапно ТУКА.