(мк) Европскиот суд за човекови права ги штити правата на луѓето кои употребуваат дроги