(мк) Комисијата за спречување и заштита од дискриминација останува да се избира по пат на партиски договор?!