УСЛУГИ ЗА БЕСПЛАТНA ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОМОШ И СОВЕТУВАЊЕ

УСЛУГИ ЗА БЕСПЛАТНA ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОМОШ И СОВЕТУВАЊЕ

Неформалната иницијатива за заштита и унапредување на правата на трансродовите лица во Република Северна Македонија -ТрансФормА, со поддршка на Коалиција Маргини и Влада на Република Северна Македонија, обезбедува услуги за бесплатна психо-социјална помош и советуваање за трансродовите луѓе за време на здравствената криза со КОВИД -19, која вклучува:
– психолошка поддршка;
– социјална помош и
– посредување при изработка на документи за искористуваење на постоечките државни мерки за справување во време на пандемијата.