(мк) Помош и поддршка на трансродовите лица погодени од кризата предизвикана од COVID-19