[Види Вака] Бошкова: Маргинализираните заедници се соочуваат со десет пати повеќе правни проблеми во однос на општата популација

[Види Вака] Бошкова: Маргинализираните заедници се соочуваат со десет пати повеќе правни проблеми во однос на општата популација

Маргинализираните заедници имаат помала можност за остварување и заштита на своите права и се соочуваат до десетпати поголем број правни проблеми отколку генералната популација.

„Од искуството од работа со маргинализираните луѓе, како и истражувањата направени низ годините, се покажува дека маргинализираните заедници се соочуваат со десет пати повеќе правни проблеми во однос на општата популација, и токму затоа е важно обезбедуваањето на правна помош и поддршка на овие луѓе.“ – вели Наташа Бошкова, правна советничка во Коалиција Маргини.

Правни проблеми на маргинализирани заедници

Маргинализираните заедници имаат помала можност за остварување и заштита на своите права и се соочуваат до десетпати поголем број правни проблеми отколку генералната популација

Posted by Види Вака on Monday, June 29, 2020