Започна кампањата „Не се откажувај, барај правда!“

Започна кампањата „Не се откажувај, барај правда!“

Коалицијата МАРГИНИ и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост ЕСЕ, со поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија започнаа кампања за промоција на Законот за бесплатна правна помош за граѓаните кои немаат доволно средства да започнат правна постапка за остварување на своите права. Кампањата со слоган „Не се откажувај, барај правда!“ ги повикува граѓаните да побараат заштита на своите права и остварување на правда по институционален пат.

Во наредниот период, преку видео спотови и кампања на социјалните мрежи, граѓаните ќе може да се информираат за Законот за бесплатна правна помош и за можностите за остварување на правото на примарна и секундарна правна помош. Кампањата има за цел да испрати порака дека државата може да осигура економски раст и развој, родова еднаквост и надминување на сиромаштијата само доколку се обезбеди  пристапот до правдата и иницијативите за правно зајакнување како интегрален дел во постигнување на Целите за одржлив развој на Обединетите нации.

Кампањата се состои од два видео спотови коишто во наредниот период ќе се емитуваат на Македонската радиотелевизија и едно национално радио, кои прикажуваат групи на луѓе секојдневно соочени со правни проблеми кои поради нивната слаба економска моќ, недовербата во институциите и системската дискриминација, многу ретко се решаваат да бараат заштита на своите права и остварување на правда. Кампањата повикува на остварување на правда по институционален пат.

Спотовите може да ги најдете на YouTube каналот на Коалиција Маргини, односно на подолунаведените линкови:

 

Повеќе информации за можностите од бесплатна правна помош и подобрување на пристапот до правда можете да најдете на:

https://www.pravnozajakni.mk/barajpravda/