(мк) Упис на прва генерација студент(к)и на Дигиталната феминистичка школа