(мк) Конкурс за работен ангажман – Проектен/на асистент/ка