Разговор помеѓу Рон Ејти и Дел Лагрејс Волкано

Разговор помеѓу Рон Ејти и Дел Лагрејс Волкано

9 јуни (недела)
13:30 ч.
Музеј на современа уметност

 

Разговор помеѓу Рон Ејти и Дел Лагрејс Волкано
Квир уметност, политика и тела