Дебата пред одржувањето на првата Парада на гордоста

Дебата пред одржувањето на првата Парада на гордоста

Цветковиќ: Ако некој успее да преживее толкава стигма и насилство, па да се исправи и гордо да маршира, и тоа како заслужува медал, а камоли чувство на гордост