Европарламентарците до македонските парламентарци: забрзајте го донесувањето на законот за антидискриминација

Европарламентарците до македонските парламентарци: забрзајте го донесувањето на законот за антидискриминација

Македонија работи на предлог-закон за заштита од дискриминација од мај 2018 година, но неговиот напредок сега е забавен. Неодамнешните изјави на заменик-премиерот на Македонија дека ЛГБТИ луѓето се “спорна категорија” во новиот нацрт-закон предизвикуваат сомневање дали овој закон ќе биде усвоен со инклузивност за ЛГБТИ лицата.

Членовите на ЛГБТИ Интергрупата им пишаа на членовите на македонскиот парламент.

 

ДО: Талат Џафери, претседател на Северно-македонскиот парламент; Владимир Ѓорчев, претседател на Комисијата за труд и социјална политика; Весна Пемова, заменик-претседател на Комисијата за труд и социјална политика

CC: Членови и заменици на Комисијата за труд и социјална политика

 

Загриженост: закон за антидискриминација

Брисел, 21 февруари 2019 година

 

Почитуван претседател на Собранието,

Почитуван претседател на Комисијата за труд и социјална политика,

Почитувани пратеници на Собранието на Република Северна Македонија,

 

Во изминатите години внимателно го следевме напредокот на Северна Македонија во заштитата на правата на ЛГБТИ луѓето и многуте чекори преземени во таа насока. Бевме задоволни со предлос Законот за спречување и заштита од дискриминација, вклучително и ЛГБТИ лица, изготвен во мај 2018 година, а одобрен од Венецијанската комисија и во согласност со стандардите за пристапување во ЕУ.

Загрижени сме поради неодамнешните изјави на вицепремиерот дека ЛГБТИ луѓето се “спорна категорија” во новиот нацрт-закон за заштита од дискриминација, предизвикувајќи сомнеж дали овој закон ќе биде усвоен со вклученост на ЛГБТИ луѓето.

Сите граѓани заслужуваат да ги заштитат своите човекови права, а ЛГБТИ луѓето не се исклучок. Меѓународните организации, како и Советот на Европа и Европската унија се согласуваат за ова прашање. Ефикасна правна заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет е клучна за заштита на ЛГБТИ луѓето од насилство и дискриминација, но и за обезбедување нивно целосно вклучување во општеството како и секој друг граѓанин.

Со оглед на горенаведеното, ве поттикнуваме да го поддржите усвојувањето на овој закон што е можно поскоро.

 

Со почит,
Во име на Интергрупата на Европскиот парламент за правата на ЛГБТИ,

Daniele Viotti MEP

Terry Reintke MEP

Malin Bjork MEP

Sirpa Pietikäinen MEP

Sophie in’t Veld MEP

Jean Lambert MEP

Julie Ward MEP

Dimitrios Papadimoulis MEP

David Martin MEP

Ana Gomes MEP

Monika Vana MEP

Virginie Rozière MEP

Bart Staes MEP

Ernest Urtasun MEP

Fredrick Federley MEP

Soraya Post MEP

Theresa Griffin MEP

Jose Inacio Faria MEP

Brando Benifei MEP

Hilde Vautmans MEP

Jude Kirton-Darling MEP

Martina Anderson MEP

Lynn Boylan MEP

Matt Carty MEP

Liadh Ni Riada MEP

 

Извор