(мк) Петгодишната неправда пред исправање: Усвојување на новиот закон за абортус веднаш и едногласно!