Драгана Дрндаревска за Комисијата за заштита од дискриминација во 360 степени

Драгана Дрндаревска за Комисијата за заштита од дискриминација во 360 степени

Драгана Дрндаревска за Комисијата за заштита од дискриминација и нејзиното работење на случаите на дискриминација на обичните луѓе наспроти КЗД за Груевски.