(мк) Правното признавање на родот e клучнo за правата на трансродовите луѓе во Македонија