Покана за Прес Конференција

Покана за Прес Конференција

Коалицијата за промоција и заштита на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници (ХОПС, ХЕРА, ЕГАЛ, ММНШ, СТАР, ИЗБОР) во четврток, 05.11, во 12.00 часот, во просториите на НВО Инфоцентар (Никола Т    римпаре бр. 18 1/5) ќе организира прес конференција по  повод објавувањето на Годишниот извештај за ситуацијата со сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници.

Збор на прес конференцијата ќе земат Славчо Димитров, Координатор на Коалицијата и Жарко Трајаноски, експерт за човекови права и автор на Извештајот.

Годишниот извештај е произлезен во согласност со една од долгорочните стратешки цели на Коалицијата, односно да врши постојано мониторирање, документирање и известување за состојбата со сексуалните и здравствените права на припадниците на маргинализираните групи, како што се лезбејките, гејевите, бисексуалците и трансродните лица, мажите кои имаат секс со мажи, корисниците на дроги, сексуалните работници/чки и лицата со ХИВ/СИДА. Како резултат на едногодишниот процес на мониторирање, беа документирани 40 случаи во кои се индицираат флагрантни кршења на сексуалните права и здравствените права на припадниците на наведените групи. За жал, голем дел од лицата кои пријавија индивидуални случаи на повреда на сексуалните и здравствените права не сакаат да поведат никаква постапка, ниту пак да се известува за нивниот случај, затоа што немаат доверба во институциите на системот.
Сознанијата од овој првичен извештај се засновани не само врз документираните индивидуални случаи (кои беа пријавени кај членките од коалицијата, идентификувани од страна на мониторите или дознаени од медиумите), туку и врз постојаното следење на политиките и легислативата која  непосредно или посредно влијае на промоцијата, остварувањето и заштитата на сексуалните и здравствените права на припадниците на маргинализираните групи.

Подетални информации околу конкретни случаи, вклучително со барањата и препораките кои произлегуваат од овој извештај, прв од ваков вид, ќе бидат презентирани на самата прес конференција.