Повик за апликација и пријава на трудови

Повик за апликација и пријава на трудови

Институтот Евро- Балкан, поддржан од програмата Jean Monnet Lifelong Learning Program објавува повик за учество на регионалната конференција „Интегрирање различност – Човекови права, Социјална Инклузија и Социјална Кохезија на Балканот на неговиот пат до ЕУ“ која ќе се одржи во Охрид од 23-ти до 31-ви мај 2009-та.

Целта на конференцијата е да ги промовира теоретските и практичните придобивки од концепотот за социјална инкузија, да иницира градење на регионална мрежа на академици, истражувачи, фунционери и НВО-а кои работат на полето на социјална инклузија (Балканска мрежа за социјална инклузија и европско државјаство – BNSIEC) и да стимулира солидни резултати во истражувачката агенда која ја истражува врската помеѓу социјалната ислученост и европското државјаство.

Постои можност да се аплицира како презентер на труд или за учество како слушател на конференцијата. Организацијата ќе спонзорира учество на 24 презентери на трудови и 40 слушатели.

Ве молиме, да ја земете предвид можоста да изберете помеѓу модалитетот кој вам најмногу ви одговара и со кој повеќе ќе придонесете на конференцијата.

За повеќе детали за конференцијата и подготвувањето и пријавувањето на трудовите можете да прочитате во Повикот за пријава на трудови.

За повеќе детали за конференцијата и апликацирање за учество на истата, можете да прочитате во Повикот за апликација.

Информациите во врска со конференцијата и нејзината генерална идеја, можете да најдете на страницата www.seesoc.org.mk.

Формулар за апликација за учество на конференцијата.