Галерија

Протест пред Јавно обвинителство Јануари 2015

[Видео] Кој е тука загрозен? Генеалогија на една параноја

За нација без дискриминација

Кој ја пее нацијата: медиуми, молк и хетеронормативна јавност

Досие за едно насилство, игнорирање и гордост

Закон за антидискриминација [И.Гешовска, Б.Ванковска]

Закон за антидискриминација [Џабир Дерала]

Закон за антидискриминација [У.Пировска, проф.М.Најчевска, Д.Миновски]

Закон за антидискриминација [Ж.Трајаноски, Н.Ружин, И.Величковски, Л.Поповска]

Закон за антидискриминација [Савка Тодоровска]

Закон за антидискриминација [А.Михајлов, Б.Гинова, Ј.Ананиевска]

НЕ за хомофобија во образованието

Хомофобија во медиумите

Марш на толеранција 2014

Уметноста на неуспехот: Афективни странци

Протест пред Јавно обвинителство 13 11 2014

Протест пред Јавно обвинителство 7 11 2014

Недела на гордоста 2014

Член 3

Промоција на Годишен извештај за 2013

Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top