Фото | Коалиција МАРГИНИ - Part 2

Фото

Прес конференција за Член 3

Промоција на Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

ХИВ: Состојби и политики

Јавна трибина 29 11 2013

Дроги и политики – Дебата и промоција

Марш на толеранција 2013

Социјалната работа и маргинализираните заедници

Сета убавина мора да умре

Место за бакнување [партнерство со ФРИК]

Говорот на омраза и дискриминацијата врз ЛГБТИ луѓето [Недела на гордоста 2013]

Како да преживеете чума [Недела на гордоста 2013]

Отворање на Недела на гордоста 2013

Промоција на Годишен извештај 2012

Акција за ЛГБТИ права во Битола 20 04 2013

Водич за човекови права и граѓански иницијативи на ЛГБТ

Предозираност од осуди

Банери за 17 мај

Солидарност со Пинар Селек

НЕ за хомофобија во образованието

Стоп за насилството врз сексуалните работници/чки

Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top