Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ | Коалиција МАРГИНИ

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Преземи

Јазикот дава постоење, но и одзема. Јазикот вреднува, но и девалвира. Глорифицира, но и навредува. Голем број на човечки животи се виртуелни и непризнаени како резултат на нивното отсуство во јазикот. Немањето име е еднакво на немање социјална, културна и правна егзистенција. Реозначувајќи ги зборовите, давајќи им нова смисла и употреба, Речникот стреми кон изменување и на стереотипната и доминантна визура низ која се перцепираат веќе маргинализираните групи на сексуални работници/чки и ЛГБТ луѓето.Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top