Прирачник за користење на институционалните механизми за заштита на ЛГБТИ заедницата | Коалиција МАРГИНИ

Прирачник за користење на институционалните механизми за заштита на ЛГБТИ заедницата

Преземи

 

/*Прирачникот е достапен и на албански јазик и може да се преземе од англиската верзија на оваа објава.

 

прирачник насловнаОсновачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top