МАССО Легален преглед | Коалиција МАРГИНИ

МАССО Легален преглед

Преземи

Целта на оваа анализа е да направи краток осврт на принципите на меѓународното право, компаративна правна наука, и да ја процени македонската легислатива во врска со овие принципи, да ги идентификува пропустите и проблематичните делови и како последица на ова, да ги застапува идните реформи.

Може ќе ве интересираОсновачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top