Аргументи за донесување на нов закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД)

Преземи

27.06.2018

ЕУ редовно ѝ забележуваше на РМ дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се внесени во ЗСЗД и дека Комисијата за заштита од дискриминација е недоволно ефикасна, професионална и независна институција. Во извештајот за 2018 година, Европската комисија препорача да се усвои и да се започне со примена на Нацрт-законот за заштита и спречување од дискриминација, и другите закони да се хармонизираат со него.Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top